Vurderingsudvalget

Behandler alle former for "Vurderinger", både fra medlemmer og Bestyrelser.

Formål
Vurderingsudvalget deltager i vurderinger, hvis der bliver rettet henvendelser fra medlemmer af Hovedstaden SydVest Kreds. Alle henvendelser skal accepteres af den berørte forenings bestyrelse.

Sammensætning
Vurderingsudvalget er sammensat af formanden for kredsen, et bestyrelsesmedlem samt et medlem fra den forening hvor vurderingen foretages.

Utilfreds med vurdering
Er du utilfreds med en vurdering fra udvalget, kan du klage til Ankeudvalget.

SENESTE NYT