Kursusudvalget

Kursusudvalget arbejder med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Kolonihaveforbundets vurderingsregler justeres ofte, og de kan være vanskelige at tolke. Derfor afholdes det løbende kurser om emnet.

Sammensætning
Udvalget består af en formand og en næstformand. Udvalget kan suppleres med vurderingsfolk fra foreningerne.

Udvalgets medlemmer er uddannede Instruktører fra Kolonihave Forbundet

Kurser og uddannelse
Der bliver årligt tilbudt uddannelse i vurderingsregler – både for nyvalgte, samt for de etablerede udvalg med henblik på en optimering af de allerede gennemgåede kurser.

 

SENESTE NYT