Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen i HSVK er valgt på det årlige repræsentantskabsmøde der afholdes i april måned.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 7 personer: Kredsformand, kasserer og sekretær der vælges direkte på det årlige repræsentantskabsmøde. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, vælges ligeledes på repræsentantskabsmødet. Deres arbejdsopgaver planlægges på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Formål
Kredsbestyrelsen varetager både haveforeningernes bestyrelse og medlemmers interesser, bla. ved forhandlinger med kommuner omkring lokalplan, kloakering, byggesagsbehandling.

Kredsbestyrelsen rådgiver og vejleder bestyrelserne og foreningernes medlemmer.

Forslag til repræsentantskabsmødet
Forslag der ønskes behandlet til repræsentantskabsmøderne, skal være godkendt på den enkelte forenings ordinære generalforsamling.

Login

Er du medlem af Kredsbestyrelsen, kan du logge ind og få adgang til Kredsbestyrelsens informationsside samt referater.

 

 

 

Log på

Login

Brugernavn *
Password *
Husk mig

SENESTE NYT