Forretningsudvalg

Forretningsudvalget er sammensat af 3 personer fra kredsbestyrelsen.

Formål
Forretningsudvalget træffer alle de daglige beslutninger på vegne af Hovedstaden SydVest Kreds. Større beslutninger eller tvivlsspørgsmål, fremlægges for bestyrelsen på kredsens bestyrelsesmøder.

Forretningsudvalget varetager den direkte kontakt til Kolonihaveforbundet samt offentlige myndigheder.

Kontortider
Kredsbestyrelsen træffes kun pr. telefon  3110 0404 på tirsdage mellem 16 - 18

Al henvendelse bør ske skriftligt, og rettes direkte på kredsens mail. 

 

SENESTE NYT