Ankeudvalg

Ankeudvalget behandler alle former for "Ankesager", både fra medlemmer og Bestyrelser.

Hvis en vurdering af en kolonihave ikke kan accepteres kan denne ankes af både haveforeningens bestyrelse og have lejeren. Anken skal dog altid gå gennem foreningens bestyrelse.

Sammensætning
Ankeudvalget består af formanden, et medlem af bestyrelsen samt et udvalgsmedlem fra en af de underlagte foreninger.

Ankeudvalgsformanden sammensætter udvalget ud fra kompetencer.

Ønsker du at anke
Vil du oprette en Ankesag på en vurdering, kontakt den stedlige bestyrelse, eller Hovedstaden SydVest Kreds

Vil en bestyrelse oprette en Ankesag, kontakt Hovedstaden SydVest Kreds

 

SENESTE NYT