Kursusudvalgets medlemmer

John Damgaard, H/F Harekær Brøndby

Ole Michél, H/F Harekær Brøndby

Kursusudvalg

Kursusudvalget
Udvalgets medlemmer er uddannet Instruktører, af Kolonihave Forbundet