Byggeudvalg

Rødovre
John Damgaard H/F Harekær Brøndby

Ishøj & Brøndby
Ole Michél, H/F Harekær Brændby

Byggeudvalget

Byggeudvalget
Udvalget udarbejder "Bestyrelsens tilladelse til byggeri"
(Byggetilladelse) og "Færdigmelding" (Ibrugtagningstil-ladelse), til de foreninger der ønsker det.