Kolonihaveforbundet, Hovedstaden SydVest Kreds

Kredsen består af haveforeninger beliggende i Brøndby, Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Greve, Vallensbæk og Solrød kommuner

TELEFONTID:
Tirsdage kl. 16.00 - 18.00

Tlf. 3110 0404

KONTORTID:
2. & 4. tirsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00

Anden mødeaktivitet kun efter aftale!

Formål

Hovedstaden SydVest Kreds er stiftet 2.12.1918 / 1.4.1982

Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Kolonihave Forbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægten, til gavn for haveforeningerne og deres medlemmer.

Hovedstaden SydVest Kreds varetager haveforeningernes medlemmers interesser, bla ved forhandlinger med kommuner omkring lokalplan, kloakering, byggesagsbehandling, råder og vejleder bestyrelserne og foreningernes medlemmer.

Afholder Vurderingskurser, og kurser for bestyrelserne i Kredsen.

Praktiske oplysninger

 

 

SENESTE NYT

Kontaktoplysninger

Hovedstaden SydVest Kreds
Væxthuset, Roskildevej 337, 01
2610 Rødovre